Skip to main content

Malzeme işlemede sürdürülebilirlik

Sürdürebilirlik kavramıyla motan; kaynakları korunmayı, enerji verimliliğini, malzemelerin geri dönüşümünü, devridaim ekonomisini ve çevre uyumluluğunu göz önünde bulundurarak süreçlerin optimize şekilde tasarlanmasını kabul etmektedir. Özellikle de kurutma, sevk etme ve dozajlama alanındaki ürünlerimiz buna önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bizim açımızdan sürdürülebilir işlemlerin değerlendirilmesi konusunda sürecin bir bütün halinde ele alınması önemlidir, münferit önlemler ya da fonksiyonlar halinde değil.

 

Ayrıca teknik açıdan yapılabilecek her şeyin aynı zamanda ekonomik olarak da mantıklı olduğunu düşünmüyoruz. Bu nedenle müşterilerimize sadece bir süreci ya da nihai ürünü gerçek anlamda geliştiren, verimlilikte ya da bir devridaim ekonomisinde artış sağlayan önlemlerin uygulanmasını önerir.

Genel anlamda malzeme kurutma ve püskürtme ile şekil verme işlemleri çok fazla enerji gerektirir ve süreç işlerken çok fazla atık sıcaklık oluşur. Bu atık sıcaklığın mümkün olduğu kadarını ısı eşanjörleri yardımıyla faydalı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu durum süreç dahilinde kurutma maddesinin yenilenmesi sırasındaki kurutmada ya da harici olarak kurutma ağızlarının arkasındaki ısı eşanjörleri vasıtasıyla da gerçekleşir. Müşterilerimizden biri bu ısıyla örneğin belediyesinde bulunan bir yüzme havuzunu ısıtmaktadır. Ayrıca süreçlerin olabildiği ölçüde termik dengede tutulmasını hedefliyoruz. Bunun neticesinde performansı ilgili tüketime uyarlayan ve sabit tutan uygun kontrol mekanizmaları temeline dayanıyoruz.

ETA plus® kurutma teknolojimiz

ETA plus® kurutma teknolojimiz özellikle de sadece gerçekten tüketilen hava miktarının hazır bulundurulmasıyla sürdürebilirlik konusuna büyük katkı sağlamaktadır. ETA plus®, kurutma işlemi için optimum enerji tüketimini belirleyen ve bir kumanda ve kontrol sisteminde sürekli ardıl ayarlama yapan bir sensör sistemine sahiptir. İlave olarak geri dönüş enerjilerini yeniden sürece doğrudan dahil etmek ve bu sayede geri dönüş havasının aynı zamanda gerekli soğutma işlemini de uygulamak için yüksek sıcaklık işlemlerinde talep halinde ETA plus® ısı eşanjörü tekniği kullanılabilir.

Kurutma sonrasında da enerji kayıplarını önlemek amacıyla kurutma tertibatından işlem makinesine giden malzeme sevkinin kapalı sevk devresi halinde tesis edilmesini öneriyoruz. Bu sayede yeniden nemlenme durumu önlenir ve malzeme, sıcaklığını büyük oranda korur. Takip eden işlem adımında malzeme, daha az kuvvetle ısıtılmalıdır. Ayrıca taşıma hızını optimize eden ve bu sayede malzemeyi koruyan ve enerji gereksinimini düşüren malzeme koruma özellikli taşıma tekniği IntelliFlow ile de kombine edilebilir. Bunların tamamını sürdürebilirlik kavramına dahil ediyoruz.

SilentLine

Çift cam ile karşılaştırılabilen patentli çift cidarlı paslanmaz boru hattımız SilentLine ile pnömatik sevk için üç farklı sürdürülebilirlik avantajını da hedefleyebiliyoruz: Gürültü emisyonu fark edilir şekilde düşer, ısı kayıpları önlenir ve sızıntılar daha kolay belirlenebilir duruma gelir. SilentLine, gürültü seviyesini belgelenebilir şekilde en az 12 dB(A) kadar azaltır. Malzeme koruma özellikli “IntelliFlow” ile ses seviyesinde de maks. 6 dB(A) kadar azalma olur. Burada da çok farklı kombinasyonlardaki önlemler sayesinde optimum sonuç elde edilir.

Dökme malzemelerde malzeme işlemeye yönelik dış donanım tedarikçisi olarak motan, plastik imal eden ya da tedarik eden ve işleyen endüstri arasında bağlantı görevi görür. Hedefimizde alışılanın dışında fikirler yer alır, çünkü sadece birlik olarak kaynakları korumaya, malzemeleri yeniden işlemeye ve enerji verimliliğini geliştirmeye yönelik yeni ve çığır açan çözümler bulabiliriz. Sürdürülebilir işleme için değer artışının anahtar görevi gördüğünden eminiz.