Skip to main content

Veri sahibinden kişisel veriler toplanırken bu web sitesi için AB Genel Veri Gizliliği Yönetmeliği (Datenschutzgrundverordnung / DSGVO) 13. maddesi uyarınca verilerin işlenmesi hakkında uyarılar

(Versiyon: Mayıs 2024'ten itibaren DSGOVP 2.1)

motan holding gmbh bu web sitesinden sorumludur ve bir uzaktan hizmet sağlayıcısı olarak, ziyaretinizin başında sizi kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasının türü, kapsamı ve amacı hakkında kesin, şeffaf, anlaşılır ve kolay erişilebilir bir biçimde açık ve basit bir dille bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu içerik her zaman kullanımınıza açık olmalıdır.

Verilerinizin güvenliğine ve veri gizliliği düzenlemelerine uyulmasına büyük önem veriyoruz. Kişisel verilerin işlenmesi, halihazırda yürürlükte olan Avrupa yasaları ve ulusal yasaların hükümlerine tabidir.

Aşağıdaki veri gizliliği bilgileri ile size kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz:

 

motan holding gmbh                      

Stromeyersdorfstr. 12                                             

78467 Konstanz

Almanya

Tel.: +49 7562 760

E-posta: info@motan.com

Genel müdür: Sandra Füllsack

Ticaret sicili: Freiburg HRB No. 381128

 

Veri Gizliliği Sorumlumuz

Sven Lenz

Alman Veri Gizliliği Ofisi – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 50

87435 Kempten

Almanya

 

Veri gizliliğiyle ilgili sorularda veya veri gizliliğini ilgilendiren diğer konularda aşağıdaki e-posta adresine bir e-posta gönderebilirsiniz:

A. Genel

Metnin daha kolay anlaşılmasını sağlamak için cinsiyetler arasında ayrım yapılmamıştır. Eşit muamele adına, ilgili şartlar tüm cinsiyetler için geçerlidir. "Kişisel veriler" veya bunların "işlenmesi" gibi kullanılan terimlerin anlamı DSGVO 4. maddesinde bulunabilir.

Bu web sitesi bağlamında işlenen kişisel veriler şunları içerir:

 • Envanter verileri (örneğin müşterilerin adları ve adresleri),
 • Kullanım verileri (örn. web sitemizde ziyaret edilen sayfalar) ve
 • İçerik verileri (örn. online formlardaki girdiler).

B. Spesifik
 

Veri gizliliği bilgileri
Verilerinizi yalnızca taleplerinizin işlenmesiyle bağlantılı olarak ve dahili amaçlarla ve talep ettiğiniz hizmetleri veya içeriği sağlamak için işleyeceğimizi garanti ediyoruz.
 

Veri işlemenin temelleri

Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili veri gizliliği düzenlemelerine uygun olarak ve aşağıdaki yasal dayanaklara dayanarak işliyoruz:

-Hizmetlerimizin yerine getirilmesi ve sözleşmeye dayalı tedbirlerin uygulanması için işleme

DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, b) fıkrası

-Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işleme

DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, c) fıkrası

-Rıza

DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, a) fıkrası ve 7. maddesi

-Meşru menfaatlerimizin korunması için işleme

DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, f) fıkrası
 

Üçüncü taraflara veri aktarımı

Web sitemizi kullanırken, web sitesinde sağlanan "çerez onay aracı" aracılığıyla sunulan hizmetleri seçerseniz verilerin iletilebileceğini belirtmek isteriz. Bir hizmet seçmezseniz, üçüncü taraflara hiçbir veri aktarılmayacaktır.

Web sitesi barındırmanın bir parçası olarak, kullanılan hizmet sağlayıcısına verilerinize erişim izni verilebilir. Bu gizlilik politikasında hangi web barındırıcısını kullandığımız açıklanmıştır.

Verileriniz yalnızca yasal gerekliliklere uygun olarak üçüncü taraflara aktarılacaktır. Verilerinizi yalnızca, örneğin sözleşme amaçları için veya işimizin ekonomik ve etkili bir şekilde yürütülmesine ilişkin meşru menfaatler temelinde gerekli olması halinde aktarırız.

Hizmetlerimizi sağlamak için alt yüklenicileri kullanmamız durumunda, kişisel verilerin ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak korunmasını sağlamak için uygun yasal önlemleri ve ilgili teknik ve organizasyonel önlemleri alırız.
 

Üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa veri aktarımı

Üçüncü ülkeler, DSGVO'nun doğrudan uygulanabilir yasa olmadığı ülkelerdir. Temelde bu ülkeler, AB veya Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki tüm ülkeleri kapsar.

Web sitemizi kullanırken, web sitesinde sağlanan "çerez onay aracı" aracılığıyla sunulan hizmetleri seçerseniz verilerin üçüncü bir ülkeye iletilebileceğini belirtmek isteriz. Bir hizmet seçmezseniz, üçüncü bir ülkeye hiçbir veri aktarılmayacaktır.

Burada AB Komisyonunun yeterlilik kararı dikkate alınmaktadır. Bu, uygun düzeyde koruma sunan güvenli bir üçüncü ülke veya güvenli bir uluslararası kuruluş olduğu anlamına gelir.

Aşağıdakiler ABD'ye yapılan veri aktarımları için geçerlidir: Temmuz 2023'ten bu yana, AB Komisyonu tarafından ABD'yi AB ile karşılaştırılabilir bir veri gizliliği seviyesine sahip üçüncü bir ülke olarak tanımlayan bir yeterlilik kararı (Veri Gizliliği Çerçevesi / Data Privacy Framework) bulunmaktadır. Yeterlilik kararı artık ABD'deki onaylı kuruluşlara veri aktarımı için temel teşkil edebilir.

Kullanılan ABD hizmetleri Veri Gizliliği Çerçevesi kapsamında onaylanmıştır. Daha fazla ayrıntıya bireysel hizmetlerden erişebilirsiniz.
 

Kişisel verilerinizin saklanma süresi

Veri minimizasyonu ve veriden kaçınma ilkelerine bağlıyız. Bu, verilerinizi yalnızca yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece veya yasalarca öngörülen çeşitli saklama süreleri boyunca sakladığımız anlamına gelir. İlgili amaç artık geçerli değilse veya ilgili sürelerin sona ermesinden sonra, verileriniz yasal hükümlere uygun olarak rutin olarak engellenecek veya silinecektir.
 

İletişim

Bizimle elektronik olarak iletişime geçtiğinizde (örneğin iletişim formu veya e-posta yoluyla) kişisel veriler işlenir. Sağladığınız bilgiler yalnızca talebinizin işleme alınması ve olası takip soruları için saklanacaktır.

Bu sürecin yasal dayanağını hakkında bilgi vermekten memnuniyet duyarız:

 • Hizmetlerimizin yerine getirilmesi ve sözleşmeye dayalı tedbirlerin uygulanması için işleme

DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, b) fıkrası

E-postaların iletim sırasında yetki verilmeden veya tespit edilmeden okunabileceğini veya değiştirilebileceğini belirtmek isteriz. Ayrıca, istenmeyen e-postaları filtrelemek için bir yazılım kullandığımıza da dikkatinizi çekmek isteriz (spam filtresi). Spam filtresi, belirli özellikleri nedeniyle yanlışlıkla spam olarak tanımlanan e-postaları reddedebilir.
 

Hangi haklara sahipsiniz?

a) Bilgi edinme hakkı

Saklanan verileriniz hakkında ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Talep üzerine, hangi kişisel verilerinizi sakladığımızı size yazılı olarak bildireceğiz. Bu aynı zamanda verilerinizin kaynağı ve alıcılarının yanı sıra veri işlemenin amacını da içeriyor.

b) Düzeltme hakkı

Tarafımızca saklanan verilerinizin yanlış olması halinde düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz etmek gibi durumlarda işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

c) Engelleme hakkı

Verilerinizin engellenmesini de sağlayabilirsiniz. Verilerinizin herhangi bir zamanda engellenebilmesini sağlamak için, bu veriler kontrol amacıyla bir engel dosyasında tutulmalıdır.

d) Sildirme hakkı

Yasal saklama yükümlülüğü bulunmaması kaydıyla kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz. Böyle bir zorunluluk varsa, talep üzerine verilerinizi engelliyoruz. İlgili yasal gerekliliklerin karşılanması halinde, talebiniz olmasa dahi kişisel verilerinizi siliyoruz.

e) Veri taşınabilirliği hakkı

Bize iletilen kişisel verileri, başka bir kuruluşa iletilmesine olanak tanıyan bir formatta sağlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

f) Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Veri gizliliği denetim makamlarından birine şikâyette bulunabilirsiniz.

 

Tarafımızdan sorumlu veri gizliliği kurumu:

Baden-Württemberg Eyaleti Veri Gizliliği ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Komiseri

Posta adresi: Posta kutusu 10 29 32, 70025 Stuttgart, Almanya

Adres: Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Almanya

Telefon +49 711 615541–0

Faks: +49 711 615541–15

E-posta: poststelle@lfdi.bwl.de

Web: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

 

Şikayet formuna aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz:

www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde

 

Açıklama: AB içindeki herhangi bir veri gizliliği denetim makamına da şikayette bulunabilirsiniz.

g) İtiraz hakkı

DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, e) ve f) fıkrası uyarınca verilerinizin işlenmesine özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir.

motan holding gmbh daha sonra, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediği veya işlemenin yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulmasına hizmet etmediği sürece kişisel verilerinizi artık işlemeyecektir.

Kişisel verilerin doğrudan pazarlama amacıyla işlendiği durumlarda, söz konusu doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturmayı da içeren bu tür pazarlama için sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Böyle bir itiraz durumunda, kişisel verilerinizi artık doğrudan pazarlama amacıyla işlemeyiz. Tek yapmanız gereken bize bir e-posta göndermek.

h) İptal hakkı

Verilerinizin işlenmesine verdiğiniz onayı, gelecekte geçerli olmak üzere ve herhangi bir neden belirtmeksizin istediğiniz zaman iptal etme seçeneğine sahipsiniz. İptalin bir sonucu olarak herhangi bir dezavantaja maruz kalmazsınız. Tek yapmanız gereken bize bir e-posta göndermek.

Bununla birlikte, böyle bir iptal, DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, a) fıkrası yasal temelinde iptal zamanına kadar gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemez.

Veri sahibi olarak haklarınızı talep etmek için lütfen kontrolör veya veri gizliliği görevlisi tarafından sağlanan e-posta adresine bir e-posta gönderin.
 

Kişisel verilerinizin korunması

Veri gizliliği yasalarına uyulmasını sağlamak ve işlenen verileri kazara veya kasıtlı manipülasyon, kayıp, imha veya yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak için en son teknolojiye uygun olarak sözleşmeye dayalı, teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri alıyoruz.

Güvenlik önlemleri özellikle tarayıcınız ile sunucumuz arasında şifreli veri aktarımını içerir. Bu amaçla 256 bit SSL (AES 256) şifreleme teknolojisi kullanılmaktadır.
 

Kişisel verileriniz aşağıdaki hususlar (öz) kapsamında korunmaktadır:

a) Kişisel verilerinizin gizliliğinin korunması

Tarafımızca saklanan verilerinizin gizliliğini korumak amacıyla erişim, giriş ve elde bulundurma kontrolü için çeşitli önlemler almış bulunmaktayız.

b) Kişisel verilerinizin bütünlüğünün korunması

Tarafımızca saklanan verilerinizin bütünlüğünü korumak amacıyla, verilerin aktarımını ve girişini kontrol etmek için çeşitli önlemler aldık.

c) Kişisel verilerinizin kullanılabilirliğini korumak

Tarafımızca saklanan verilerinizin kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla, sipariş ve kullanılabilirlik kontrolü için çeşitli önlemler almış bulunmaktayız.

Kullanılan güvenlik önlemleri teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak iyileştirilmektedir. Bu önlemlere rağmen, internetin güvensiz doğası nedeniyle web sitemize veri iletiminizin güvenliğini garanti edemeyiz. Sonuç olarak, tarafınızdan yapılan her türlü veri aktarımının riski size aittir.
 

Reşit olmayan çocukların korunması

Henüz 16 yaşına gelmemiş çocuklar, yalnızca yasal vasilerinin açık rızasına sahip olmaları halinde bize kişisel bilgilerini verebilirler. Bu veriler, bu veri gizliliği bildirimine uygun olarak işlenir.
 

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

 • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendiren URL
 • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Sunucu isteğinin zamanı
 • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynakları ile birleştirilmez.

Veri işlemenin temeli, DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı f) fıkrası uyarınca meşru menfaatimizdir.
 

Bir form aracılığıyla online başvurular

Başvuru sahiplerine web sitemizde açık pozisyonları duyurduğumuz bir kariyer bölümü sunuyoruz. Pozisyonlar için başvurular, bir alt sayfaya yönlendirilen online bir form aracılığıyla yapılabilir. Başvuru sürecine dahil olabilmek için, başvuru sahiplerinin iyi temellendirilmiş ve bilinçli bir değerlendirme ve seçim için gerekli tüm kişisel verileri form aracılığıyla bize sağlamaları gerekmektedir.

Gerekli bilgiler genel kişisel bilgileri (isim, adres, telefon veya elektronik iletişim bilgileri) ve bir pozisyon için gerekli niteliklerin performansa özel kanıtını içerir. Buna ek olarak, sağlıkla ilgili bilgiler de istenebilir ve bu bilgiler, başvuru sahibinin sosyal açıdan korunması amacıyla iş ve sosyal hukuk kapsamında özel olarak dikkate alınmalıdır.

Formu gönderdiğinizde, verileriniz en son teknolojiye uygun olarak şifrelenmiş biçimde bize iletilecek ve yalnızca başvurunuzu işleme koymak amacıyla işlenecektir.

İşlemenin yasal dayanağı, başvuru prosedürünün bir iş sözleşmesinin başlatılması olarak kabul edildiği DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, b) fıkrasıdır. Başvuru sürecinin bir parçası olarak başvuru sahiplerinden DSGVO 9. maddesi, 1. paragrafı anlamında özel kişisel veri kategorileri (örn. ağır engelli durumuna ilişkin bilgiler gibi sağlık verileri) talep edildiği ölçüde, iş hukuku ve sosyal güvenlik ve sosyal koruma hukukundan kaynaklanan hakları kullanabilmemiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için DSGVO 9. maddesi, 2. paragrafı, b) fıkrası uyarınca işleme yapılır.

Buna dayanarak veya alternatif olarak, özel kategorilerdeki verilerin işlenmesi, önleyici sağlık hizmetleri veya mesleki tıp, başvuru sahibinin işe uygunluğunun değerlendirilmesi, tıbbi teşhis, sağlık veya sosyal bakım veya tedavi veya sağlık veya sosyal bakım sistemlerinin ve hizmetlerinin yönetimi amacıyla gerçekleştiriliyorsa, DSGVO 9. maddesi, 1. paragrafı, h) fıkrasına da dayanabilir.

Yukarıda açıklanan değerlendirme sırasında başvuru sahibi seçilmezse veya başvuru sahibi başvurusunu zamanından önce geri çekerse, sağlanan veriler ilgili bir bildirimi takiben en geç dört ay sonra silinecektir. Bu süre, başvuru ile ilgili takip eden soruları yanıtlayabilmek ve gerekirse başvuru sahiplerine eşit muamele ile ilgili düzenlemeler kapsamında kanıt sağlama yükümlülüklerimizi yerine getirmek için meşru menfaatimize dayanmaktadır.

Gelecekteki boş pozisyonlar için başvuru havuzumuza dâhil edilmeniz yalnızca sizin izninizle gerçekleşecektir.

Başvurunun başarı ile sonuçlanması durumunda sağlanan veriler, istihdam ilişkisinin uygulanması amacıyla DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, b) fıkrası temelinde işlenecektir.
 

Çerezler

Çerezler, İnternet tarayıcınızın önbelleğinde yerel olarak depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, İnternet tarayıcısının tanınması gibi süreçlerin gerçekleşmesini sağlar. Bu dosyalar, tarayıcının web sitesinde gezinmesine ve tüm işlevlerden tam olarak yararlanmasına yardımcı olmak için kullanılır.
 

Çerez Onay Aracı

Onay gerektiren çerezler ve çerez tabanlı uygulamalar için etkin kullanıcı onayı almak üzere "çerez onay aracı" olarak adlandırılan bir araç kullanmaktayız.

Bu web sitesi websedit AG - Internetagentur, Seestr. 35, 88214 Ravensburg, Almanya'nın çerez onay aracını kullanmaktadır.

"Çerez Onay Aracı", kullanıcılara bir sayfaya eriştiklerinde, bir kutuyu işaretleyerek belirli çerezler ve/veya çerez tabanlı uygulamalar için onay verebilecekleri etkileşimli bir kullanıcı arayüzü şeklinde görüntülenir. Aracı kullanarak, onay gerektiren tüm çerezler/hizmetler yalnızca ilgili kullanıcı kutuyu işaretleyerek ilgili onayı verirse yüklenir. Bu, bu tür çerezlerin yalnızca izin verildiği takdirde kullanıcının son cihazında ayarlanmasını sağlar.

Araç, çerez tercihlerinizi kaydetmek için teknik olarak gerekli çerezleri ayarlar. Bu kapsamda kişisel kullanıcı verileri işlenmemektedir.

Münferit durumlarda, kişisel veriler (IP adresi gibi) çerez ayarlarının saklanması, atanması veya kaydedilmesi amacıyla işlenirse, bu, çerezler için yasal olarak uyumlu, kullanıcıya özgü ve kullanıcı dostu onay yönetimine ve dolayısıyla web sitemizin yasal olarak uyumlu bir tasarımına yönelik meşru menfaatimize dayanarak DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, f fıkrası uyarınca yapılır.

İşlemenin bir diğer yasal dayanağı DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, c fıkrasıdır. Kontrolör olarak, teknik olarak gereksiz çerezlerin kullanımını ilgili kullanıcı onayına bağlı hale getirmek için yasal yükümlülüğe tabiyiz.

Çerez onay aracının operatörü ve ayar seçenekleri hakkında daha fazla bilgi doğrudan web sitemizdeki ilgili kullanıcı arayüzünde bulunabilir.
 

Web sitesi barındırma

Web sitemizi barındırmak ve sayfa içeriğini görüntülemek için aşağıdaki sağlayıcının sistemini kullanıyoruz: weber.digital GmbH, Bahnhofstraße 16, 72336 Balingen, Almanya

Web sitemizde toplanan tüm veriler sağlayıcının sunucularında işlenir.

Sağlayıcı ile, web sitesi ziyaretçilerimizin verilerinin korunmasını sağlayan ve üçüncü taraflara yetkisiz ifşayı yasaklayan bir sipariş işleme sözleşmesi imzalamış bulunuyoruz.

weber.digital GmbH'nin gizlilik politikasını şu adreste bulabilirsiniz: https://www.weber.digital/#expertise
 

Google Tag Manager

Google'ın Google Tag Manager adlı hizmetini kullanıyoruz. "Google" bir şirketler grubudur ve Google Ireland Ltd. (hizmet sağlayıcı), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda ve Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD şirketlerinin yanı sıra Google LLC'nin diğer bağlı şirketlerinden oluşur.

 
Google Tag Manager (Google Etiket Yöneticisi) yardımcı bir hizmettir ve kişisel verileri yalnızca teknik olarak gerekli amaçlar için işler. Google Tag Manager, diğer bileşenlerin yüklenmesini sağlar ve bunlar da veri toplayabilir. Google Tag Manager bu verilere erişmez. 

 

Yasal olarak gerekli olduğu ölçüde, verilerinizin yukarıda açıklandığı şekilde işlenmesi için TDDDG, 25. bölüm ile bağlantılı olarak DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, a fıkrası uyarınca olarak onayınızı aldık. Vermiş olduğunuz onayı gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal işleminizi gerçekleştirmek için, web sitesinde sağlanan "çerez onay aracı" veya veri gizliliği bilgilerindeki ayar seçenekleri aracılığıyla bu hizmeti devre dışı bırakın.

 

Veriler üçüncü bir ülkeye (bu durumda ABD) veya uluslararası bir kuruluşa aktarılabilir. Temmuz 2023'ten bu yana, AB Komisyonu tarafından ABD'yi AB ile karşılaştırılabilir bir veri gizliliği seviyesine sahip üçüncü bir ülke olarak tanımlayan bir yeterlilik kararı (Veri Gizliliği Çerçevesi / Data Privacy Framework) bulunmaktadır. Yeterlilik kararı artık ABD'deki onaylı kuruluşlara veri aktarımı için temel teşkil edebilir. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan sertifikalı şirketler listesine göre, Google LLC sertifikalı bir şirket olarak listelenmiştir.


 
Google Tag Manager hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz:Google'nin veri gizliliği düzenlemelerihttps://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

 

Google Analytics 4 (çerezlerle, kullanıcı kimlikleri olmaksızın, Google Signals olmaksızın)

Web sitemizde Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda ("Google") tarafından sağlanan bir hizmet olan Google Analytics 4'ü kullanıyoruz. Bu, web sitemizdeki kullanıcı davranışını analiz etmemizi sağlar.

Google Analytics 4 kullanımı sayesinde, varsayılan olarak "çerezler" kullanılır. Çerezler, son cihazınızda depolanan ve bir web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan metin dosyalarıdır. Web sitesini kullanımınız hakkında çerezler tarafından toplanan bilgiler (son cihazınız tarafından iletilen IP adresi dahil, son rakamlarla kısaltılmış, aşağıya bakın) genellikle bir Google sunucusuna iletilir ve burada saklanır ve işlenir. Bu aynı zamanda bilgilerin, toplanan bilgi ve verilerin şirketin kendi amaçları için daha fazla işlendiği ABD merkezli Google LLC sunucularına aktarılmasıyla sonuçlanır.

Google Analytics 4'ü kullanırken, web sitesini kullandığınızda son cihazınız tarafından iletilen IP adresi varsayılan olarak otomatik olarak son rakamlarla kısaltılır ve yalnızca bu şekilde toplanır ve işlenir.

Google bu ve diğer bilgileri bizim adımıza web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi faaliyetleriniz ve kullanım davranışınız hakkında raporlar derlemek ve bize web sitesi ve İnternet kullanımınızla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanır. Google Analytics 4 kullanımı kapsamında toplanan veriler iki ay süreyle saklanır ve ardından silinir.

Google Analytics 4 ayrıca, ilgi alanına dayalı reklamcılığın değerlendirilmesi temelinde ve "demografik özellikler" olarak adlandırılan özel bir işlev aracılığıyla üçüncü taraf bilgilerinin kullanılmasıyla web sitesi kullanıcılarının yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında ifadeler içeren istatistiklerin oluşturulmasını sağlar. Bu, hedef kitleye göre optimize edilmiş pazarlama önlemleri amacıyla web sitesinin kullanıcı gruplarını belirlemeyi ve bunlar arasında ayrım yapmayı mümkün kılar. Ancak, "demografik özellikler" aracılığıyla toplanan veriler belirli bir kişiye atanamaz ve bu nedenle kişisel olarak size ait değildir. "Demografik özellikler" işlevi aracılığıyla toplanan bu veriler iki ay boyunca saklanır ve ardından silinir.

Yukarıda açıklanan tüm işlemler, özellikle de web sitesini kullanmak için kullandığınız cihazdaki bilgilerin saklanması ve okunması için Google Analytics çerezlerinin ayarlanması, yalnızca TDDDG, 25. bölüm, 1. paragraf ile bağlantılı olarak DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, a fıkrasına uygun olarak bize açık onay vermeniz durumunda gerçekleştirilecektir. İzniniz olmadan, web sitesini kullanımınız sırasında Google Analytics 4 kullanılmayacaktır. Bir kereye mahsus vermiş olduğunuz onayı gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal işleminizi gerçekleştirmek için, web sitesinde sağlanan "çerez onay aracı" veya veri gizliliği bilgilerindeki ayar seçenekleri aracılığıyla bu hizmeti lütfen devre dışı bırakın.

Google Analytics 4 kullanımımız için Google ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.

Veriler üçüncü bir ülkeye (bu durumda ABD) veya uluslararası bir kuruluşa aktarılır. Temmuz 2023'ten bu yana, AB Komisyonu tarafından ABD'yi AB ile karşılaştırılabilir bir veri gizliliği seviyesine sahip üçüncü bir ülke olarak tanımlayan bir yeterlilik kararı (Veri Gizliliği Çerçevesi / Data Privacy Framework) bulunmaktadır. Yeterlilik kararı artık ABD'deki onaylı kuruluşlara veri aktarımı için temel teşkil edebilir. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan sertifikalı şirketler listesine göre, Google LLC sertifikalı bir şirket olarak listelenmiştir.

Verilerin AB veya AEA'dan ABD'ye aktarılması ve orada işlenmesi olasılığı da dahil olmak üzere Avrupa veri gizliliği düzeyine uyumu sağlamak için Google, Avrupa Komisyonunun standart sözleşme maddeleri olarak adlandırılan ve Google ile sözleşmeye bağlı olarak kabul ettiğimiz hükümlere dayanır.

Yukarıda belirtilen standart sözleşme maddelerinin bir kopyası da dahil olmak üzere Google Analytics 4 hakkında daha fazla yasal bilgi policies.google.com/privacy ve https://policies.google.com/technologies/partner-sites adreslerinde bulunabilir.
 

YouTube videolarının kullanımı

Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'ya ("Google") ait olan "YouTube" sağlayıcısından videoları görüntülemek ve oynatmak için YouTube uygulama işlevini kullanıyoruz.

Yasal olarak gerekli olduğu ölçüde, verilerinizin yukarıda açıklandığı şekilde işlenmesi için TDDDG, 25. bölüm ile bağlantılı olarak DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, a fıkrası uyarınca olarak onayınızı aldık.

Vermiş olduğunuz onayı gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal işleminizi gerçekleştirmek için, web sitesinde sağlanan "çerez onay aracı" veya veri gizliliği bilgilerindeki ayar seçenekleri aracılığıyla bu hizmeti devre dışı bırakın.

Veriler üçüncü bir ülkeye (bu durumda ABD) veya uluslararası bir kuruluşa aktarılır. Temmuz 2023'ten bu yana, AB Komisyonu tarafından ABD'yi AB ile karşılaştırılabilir bir veri gizliliği seviyesine sahip üçüncü bir ülke olarak tanımlayan bir yeterlilik kararı (Veri Gizliliği Çerçevesi / Data Privacy Framework) bulunmaktadır. Yeterlilik kararı artık ABD'deki onaylı kuruluşlara veri aktarımı için temel teşkil edebilir. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan sertifikalı şirketler listesine göre, Google LLC sertifikalı bir şirket olarak listelenmiştir.

"YouTube"dan alınan bilgilere göre, video istatistiklerini kaydetmek, kullanıcı dostluğunu geliştirmek ve kötü niyetli davranışları önlemek için kullanılan çerezler ayarlanır. Google'da oturum açtıysanız, bir videoya tıkladığınızda verileriniz doğrudan hesabınıza atanacaktır. YouTube'daki profilinizle ilişkilendirilmek istemiyorsanız, düğmeyi etkinleştirmeden önce oturumu kapatmanız gerekir.

Google, verilerinizi (oturum açmamış kullanıcılar için bile) kullanım profilleri olarak depolar ve analiz eder. Bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu hakkı kullanmak için YouTube ile iletişime geçmeniz gerekir. Gömülü videoların oynatılmasından bağımsız olarak, bu web sitesine her erişildiğinde Google ağına bir bağlantı kurulur ve bu da bizim etkimiz olmadan başka veri işleme işlemlerini tetikleyebilir. "YouTube" veri gizliliği hakkında daha fazla bilgi sağlayıcının gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
 

Supportnet kaydı

Web sitemizdeki Supportnet aracılığıyla intranetimize erişim sunuyoruz. Buraya kayıt sadece ortaklar/MA içindir. Kayıt kontrol edilir ve ardından onaylanır veya reddedilir. Reddedilmesi durumunda, veriler 90 gün daha saklanacaktır. Onaylanmanız halinde, veriler kayıtlı olduğunuz sürece kaydedilecektir. İptal etmek/abonelikten çıkmak için bize bir e-posta gönderin.
 

Friendly-Captcha (Bot/Spam koruması)

Web sitemiz “Friendly Captcha” hizmetini kullanmaktadır. Bu hizmet, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Almanya adresinde bulunan Friendly Captcha GmbH tarafından sağlanmaktadır.

Friendly Captcha, otomatik programların ve komut dosyalarının ("botlar" olarak da bilinir) web sitemizi kullanmasını zorlaştıran, gizlilik dostu bir koruma çözümüdür.

Bu amaçla ziyaretçiye ait son cihazın, Friendly Captcha'dan hesaplama görevi alabilmesi amacıyla Friendly Captcha sunucularına bağlantı kurabilmesi için iletişim formlarına Friendly Captcha'dan bir program kodunu web sitemize entegre ettik. Ziyaretçinin son cihazı, belirli sistem kaynakları gerektiren hesaplama görevini çözer ve hesaplama sonucunu web sunucumuza gönderir. Web sunucusu, bir arayüz aracılığıyla Friendly Captcha sunucusuyla iletişim kurar ve bulmacanın son cihaz tarafından doğru şekilde çözülüp çözülmediğine dair cevap alır. Sonuca bağlı olarak web sitemiz üzerinden gelen taleplere, güvenlik kuralları ekleyebilir ve örneğin bunları daha ileri düzeyde işleyebilir veya reddedebiliriz.

Veriler yalnızca yukarıda açıklanan spam ve botlara karşı koruma sağlamak için kullanılır. Friendly Captcha, ziyaretçinin son cihazına çerez yerleştirmez veya çerezleri okumaz. IP adresleri yalnızca karma, yani tek yönlü şifrelenmiş biçimde saklanır ve bizim ve Friendly Captcha'nın bir birey hakkında herhangi bir sonuca varmasına izin vermez.

İşlemenin yasal dayanağı, web sitemizi botlar tarafından kötü niyetli erişime karşı korumaya yönelik meşru menfaatlerimizdir, yani spam koruması ve toplu talepler gibi saldırılara karşı koruma), DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı f fıkrası.

Daha fazla bilgi için lütfen Friendly Captcha Son Kullanıcı Veri Gizliliği Uyarılarına bakın: https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/

 

Bülten

E-posta bültenimize abone olursanız, size tekliflerimiz hakkında düzenli olarak bilgi göndereceğiz. Kişisel veriler bu amaçla toplanmaktadır. Bülteninin gönderilmesi için zorunlu olan tek bilgi e-posta adresinizdir. Diğer verilerin sağlanması isteğe bağlıdır ve size kişisel olarak hitap etmek için kullanılacaktır.

Bu veriler, e-posta bülteni şeklinde kendi reklam amaçlarımız için ve aşağıda listelenen şekilde açıkça izin verdiyseniz izleme için tarafımızdan kullanılır: "Evet, bültene abone olmak istiyorum. Tracking işlemini onaylıyorum!”

Bülteni göndermek için çift katılım prosedürünü kullanıyoruz. Bu, size yalnızca bültenin gönderilmesine izin verdiğinizi bize açıkça onaylamanız halinde bir e-posta bülteni göndereceğimiz anlamına gelir. Daha sonra size, ilgili bağlantıya tıklayarak gelecekte bültenini almak istediğinizi onaylamanızı isteyen bir onay e-postası göndereceğiz.

Onay bağlantısını etkinleştirerek, kişisel verilerinizin DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, a) fıkrası uyarınca kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Bültene kaydolduğunuzda, daha sonraki bir tarihte e-posta adresinizin olası kötüye kullanımını izleyebilmek için İnternet Servis Sağlayıcısı (Internet Service-Provider / ISP) tarafından girilen IP adresinizi ve kayıt tarih ve saatini saklarız.

Bülten aboneliğinizi istediğiniz zaman bültende verilen bağlantı aracılığıyla veya bize e-posta ile ilgili bir mesaj göndererek iptal edebilirsiniz. Aboneliğinizi iptal ettiğinizde, e-posta adresiniz bülten dağıtım listemizden derhal silinecek ve aboneliğinizi iptal edebilmenizi sağlamak için bir blok dosyada saklanacaktır.
 

Inxmail üzerinden bülten gönderimi

E-posta bültenlerimiz bu sağlayıcı üzerinden gönderilmektedir: Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Almanya

Etkili ve kullanıcı dostu haber bülteni pazarlamasına yönelik meşru menfaatimize dayanarak, haber bültenine kaydolurken sağladığınız verileri, bizim adımıza haber bültenini gönderebilmeleri için DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, f fıkrası uyarınca bu sağlayıcıya aktarıyoruz.

DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, a fıkrası uyarınca izninize tabi olarak, sağlayıcı ayrıca gönderilen e-postalarda web işaretçileri veya izleme pikselleri kullanarak haber bülteni kampanyalarının başarısının istatistiksel bir değerlendirmesini yapar, bu da açılış oranlarını ve haber bülteninin içeriğiyle belirli etkileşimleri ölçebilir. Son cihaz bilgileri (örneğin erişim zamanı, IP adresi, tarayıcı türü ve işletim sistemi) de toplanır ve analiz edilir, ancak diğer veri setleriyle birleştirilmez.

Bülten takibi için verdiğiniz izni, gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Sağlayıcı ile web sitesi ziyaretçilerimizin verilerini koruyan ve üçüncü taraflara ifşa edilmesini yasaklayan bir sipariş işleme sözleşmesi imzalamış bulunuyoruz.
 

Sosyal ağlar

Bu online teklife ek olarak, web sitemizdeki ilgili düğmeler aracılığıyla erişebileceğiniz çeşitli sosyal medyada da varlığımızı sürdürüyoruz. Böyle bir siteyi ziyaret ettiğinizde, kişisel veriler sosyal ağ sağlayıcısına iletilebilir. Bu sosyal ağ ortamına girdiğiniz belirli verilerin saklanmasına ek olarak, sosyal ağ sağlayıcısı tarafından başka bilgilerin de işlenmesi mümkündür.

Daha fazla bilgi için sosyal medya gizlilik politikamıza bakabilirsiniz

 

DSGVO 13. maddesi uyarınca ihbar sisteminde (Whistleblowing) bildirimde bulunurken personel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi

Biz, motan holding gmbh olarak, Alman İhbar Sahiplerini Koruma Yasası (Hinweisgeberschutzgesetz HinSchG) uyarınca, HinSchG 12.-18. bölüm çerçevesinde dahili bir raporlama merkezi kurmak ve sürdürmekle yükümlüyüz.

İç raporlama ofisinin görevi, işverene atanan çalışanların ve geçici işçilerin ihlallerle ilgili bilgileri bildirmek için iç raporlama ofisleriyle iletişime geçebilecekleri sözde raporlama kanallarını işletmektir.

Bu bildirimler daha sonra dâhili bildirim ofisi tarafından yasal olarak öngörülen prosedüre uygun olarak işlenir ve gerekirse iç raporlama ofisi tarafından takip önlemleri alınır. Her ne kadar harici bir bildirim merkezi (federal hükümet ya da bir makam tarafından kurulan) ile de irtibata geçme seçeneği bulunsa da dahili bildirim merkezimiz aracılığıyla raporlama yapılmasını ihtiyacını da memnuniyetle karşılıyoruz.

Dahili bildirim merkezimize yapılan bir bildirim sırasında, raporlama yapan kişi veya bildirim sırasında kişisel verileri işlenen bir kişi hakkında kişisel veriler alabiliriz. Burada, ihbar sistemi aracılığıyla gönderilen bilgilerin işlenmesi sırasında kişisel verileri nasıl işlediğimizle ilgili bilgileri sunuyoruz. DSGVO 4. maddesi, no. 1 uyarınca bu kişisel veriler, özellikle bir kişinin tanımlanabileceği bir isim veya kurumsal veya personel numarası gibi bir tanımlayıcıya atama yoluyla, ihbar sahibinin şahsiyetiyle ilgili veya ilgili olan veya olabilecek tüm bilgileri içerir.

Özet:

 • Bir dâhili raporlama merkezinin sağlanması ve kurulması kanunen zorunludur. Bu nedenle kişisel verileri bildirim sırasında işliyoruz.
 • Veriler, iletişim de dahil olmak üzere bildirimin işlenmesi amacıyla kullanılacaktır.
 • Tahsis, şeffaflık ve asgari ilke gibi veri gizliliği düzenlemelerine uyuyoruz.
 • Kişisel verilerinizi, artık işlenmeleri için bir amaç kalmadığı anda siliyoruz.

Veri gizliliği görevlimiz Sayın Sven Lenz ve veri gizliliği koordinatörümüz, haklarınız gibi sorularınızı yanıtlamaya hazırdır.
 

Kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasından sorumlu, Stromeyersdorfstraße 12, 78467 Konstanz adresinde mukim motan holding gmbh firmasıdır.

Bildirimler, ilgili sözleşmeleri imzaladığımız işleyicimiz lawcode GmbH, (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz) tarafından yönetilir ve işlenir.
 

Kişisel bilgiler ve kişisel veriler

İhbar sistemine bir bildirim gönderildiğinde, bilgileri dijital biçimde toplar ve işleriz. Kişisel verilerinizi yalnızca bilgi işleme ve belgeleme amacıyla toplar, işler ve kullanırız. Verileriniz yalnızca DSGVO 6. maddesi, 4. paragrafı uyarınca izin verildiği ve asıl amaçlarla uyumlu olduğu takdirde belirtilenler dışındaki amaçlar için işlenecektir. Verilerinizi bu şekilde işlemeden önce sizi bu konuda bilgilendireceğiz.
 

Veriler ve amaçlar:

Açıklama: isimsiz olarak bildirimde bulunabilirsiniz, bu nedenle isim vermek zorunda değilsiniz.

 • Açıklamada veya işleme sırasında ifşa edilen tüm kişisel veriler (muhtemelen sağlık verileri veya bildirim sırasında bir kişinin kişisel verileri gibi hassas veriler de dahil olmak üzere) - Amaç: Bildirimin işlenmesi ve doğrulanması.
   

İsteğe bağlı:

 • Bilgi verenin adı ve soyadı - Amaç: Doğrulama ve iletişim
 • E-posta adresi - Amaç: İletişim ve etkileşim
 • Telefon numarası - Amaç: İletişim ve etkileşim
 • İhbar sahibinin adresi - Amaç: Doğrulama ve iletişim
 • İhbar sahibinin çalışan biri olup olmadığına dair bilgi
 • Metin içeriği / belge içeriği / görüntüler / sesli bildirim içeriği (sesi bozulmuş) gibi dosyalar - Amaç: Bildirimin işlenmesi ve doğrulanması
 • Kişisel veri içerebilecek yüz yüze toplantıların veya web toplantılarının tutanakları ve transkriptleri. - Amaç: Bildirimin işlenmesi ve doğrulanması
 • Ses veya görüntü kayıtlarının kaydedilmesi - Amaç: İşleme ve doğrulanabilirlik (sadece onay ile)
   

Kişisel verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak

Kişisel verilerinizi DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, c fıkrası (yasal bir yükümlülüğe uymak için işleme gereklidir) uyarınca işliyoruz ve DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, f fıkrası (hem sorumlu kişi, yani motan holding gmbh hem de çalışanlar açısından gizli, güvenli ve mümkün olduğunca engelsiz bir bildirim sisteminin meşru menfaati ve uygulanması) temelinde elektronik ihbar sistemini kullanıyoruz.

HinSchG 10. bölümüne göre, özel kategorilerdeki kişisel verilerin bir kayıt ofisi tarafından işlenmesine, görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli olması halinde izin verilir. Bu durumda, Bildirim Ofisi veri sahibinin çıkarlarını korumak için özel ve uygun önlemler alacaktır; Federal Veri Gizliliği Yasası (Bundesdatenschutzgesetz) 22. bölümü, 2. paragrafı, 2. fıkrası buna göre uygulanacaktır.

Bir toplantının tam kaydının ve konuşmanın anonimleştirilmemiş ses kaydının saklanması, DSGVO 6. maddesi, 1. paragrafı, a) fıkrası uyarınca yalnızca veri sahibinin rızasıyla gerçekleştirilir.
 

Kişisel verilerinizin iletilmesi

Kişisel verileriniz yalnızca yasaların gerektirdiği ölçüde harici kurumlara iletilecek veya ifşa edilecektir.

Veriler mümkün olduğu ölçüde, yalnızca anonim bir biçimde aktarılır. Ancak, kişisel verilerin aktarılması gerekli veya yasal olarak zorunlu da olabilir.

Bu durumlar:

 • İşlem yapan dahili bir ofis veya departmana
 • Harici bir bildirim ofisine
 • Yetkililere
   

Saklama süresi

Bildirimlerin dokümantasyonu, prosedür tamamlandıktan üç yıl sonra silinir. Belgeler, HinSchG veya diğer mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli ve orantılı olduğu sürece daha uzun süre saklanabilir.
 

Veri gizliliği haklarınız - Veri sahibi hakları

Hakkınızda işlediğimiz veriler hakkında bizden bilgi alma hakkına sahipsiniz (DSGVO 15. maddesi). Ayrıca hakkınızdaki yanlış kişisel verileri düzeltmemizi de talep edebilirsiniz (DSGVO 16. maddesi). Uygun olması halinde, hakkınızda işlenen kişisel verilerin silinmesini (DSGVO 17. maddesi) veya işlemenin kısıtlanmasını (DSGVO 18. maddesi) talep edebilirsiniz. Ayrıca belirli durumlarda veri taşınabilirliği hakkına da sahipsiniz (DSGVO 20. maddesi). Ayrıca belirli koşullar altında işlemeye itiraz edebilirsiniz (DSGVO 21. maddesi).

Haklarınız ve haklarınızı nasıl kullanacağınız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen kontakt@deutsche-datenschutzkanzlei.de adresinden veri gizliliği görevlisi Sayın Sven Lenz ile iletişime geçin.

Ayrıca bilgi edinme hakkınızı kullanmak için özet veya kopya da alabilirsiniz. İşleme prosedürlerinde öngörülen durumlarda, verilerinizi kendiniz de görüntüleyebilir ve gerekirse düzeltebilirsiniz.
 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin şikâyetler

Kişisel verilerinizin ve bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veri gizliliği koordinatörü veya veri gizliliği görevlisi Sayın Lenz ile iletişime geçebilirsiniz. Bununla birlikte, veri gizliliği için bir denetim makamına da başvurabilirsiniz.

 

Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 50, D-87435 Kempten

Telefon: +49 831 930653-00

E-posta: kontakt@deutsche-datenschutzkanzlei-nospam.de

 

Veri gizliliği uyarılarımızda değişiklikler

Her zaman mevcut yasal gerekliliklere uygun olmasını sağlamak veya hizmetlerimizde değişiklikler yapmak için veri gizliliği uyarılarımızı kısa sürede değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu değişiklikler örneğin yeni hizmetlerin sunulmasıyla ilgili olabilir. Yeni veri gizliliği uyarıları daha sonra bir sonraki ziyaretiniz için geçerli olacaktır.