Müşterinin hikayesiArmacell Canada Inc.: Şişeler plakalara dönüşüyorDaha fazla bilgi nextnext
Merkezi Brampton Ontario’da bulunan Armacell Canada Inc. 2017 yılının Nisan ayı başında yeni PET tesisinin resmi olarak işletime alınmasını kutladı: Yatırım kararının verilmesinden sonra Kanada’da yeni PET köpük plaka tesisinin üretime başlamasına kadar sadece bir buçuk yıl geçti. Şirket, 200 metre uzunluğundaki ekstrüzyon hattı üzerinde geri dönüştürülmüş PET şişelerden, dünya çapında ArmaFORM PET adıyla bilinen fotoblok plakalarını üretiyor. Burada merkez tabakası olarak katlı yapılarda kullanılan yapısal köpük söz konusudur. Bu tür hafif ve buna rağmen stabil yapı elemanları çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılıyor, örneğin rüzgar türbinlerinde, raylı sistem ve karayollarında, otomobil endüstrisinde ve inşaat sektöründe.Daha fazla bilgi nextprev
SürdürülebilirlikMalzeme işlemede sürdürülebilirlikDaha fazla bilgi nextnext
Sürdürebilirlik kavramıyla motan; kaynakları korunmayı, enerji verimliliğini, malzemelerin geri dönüşümünü, devridaim ekonomisini ve çevre uyumluluğunu göz önünde bulundurarak süreçlerin optimize şekilde tasarlanmasını kabul etmektedir. Özellikle de kurutma, sevk etme ve dozajlama alanındaki ürünlerimiz buna önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bizim açımızdan sürdürülebilir işlemlerin değerlendirilmesi konusunda sürecin bir bütün halinde ele alınması önemlidir, münferit önlemler ya da fonksiyonlar halinde değil.Daha fazla bilgi nextprev
KISA HABERLER
Mo Açıklıyor:Logo MoscornerÇiy noktası ile kalan nem arasındaki ilişkiyiDaha fazla bilgi next